Τα επίπεδα αδιαβροχοποίησης
Τα επίπεδα αδιαβροχοποίησης

Εάν ψάχνετε να αγοράσετε κάποιο στεγανό σάκο ή αδιάβροχη θήκη σίγουρα θα έχετε συναντήσει κάποια σήμανση της μορφής IPX, στο κουτί του προϊόντος ή στη λίστα με τα χαρακτηριστικά του. Αν δεν είστε σίγουροι τι ακριβώς σημαίνει αυτή η σήμανση, αυτό το σύντομο άρθρο θα σας βοηθήσει να καταλάβετε καλύτερα τις σημάνσεις IP/IPX.

Η σήμανση IP προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων International Protection, και περιγράφουν το επίπεδο προστασίας ενάντια στη σκόνη, το νερό ή στην είσοδο οποιουδήποτε σωματιδίου στο προϊόν. Στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να δείτε τη γενική μορφή της σήμανσης IP.

Το πρώτο σύμβολο της σήμανσης αναφέρεται στη προστασία που παρέχει ο στεγανός σάκος / θήκη απέναντι στη σκόνη ή γενικά στα στερεά σωματίδια. Αν το προϊόν δεν παρέχει καθόλου προστασία τότε σε αυτή τη θέση θα βρίσκεται ο αριθμός 0, ενώ αν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη προστασία που παρέχει θα υπάρχει το σύμβολο X (π.χ. IP04, IPX8).

To δεύτερο σύμβολο της σήμανσης αναφέρεται στη προστασία που παρέχει ο στεγανός σάκος / θήκη ενάντια στο νερό. Υπάρχουν 9 επίπεδα προστασίας από το νερό. Εάν το προϊόν δεν παρέχει προστασία ή δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες τότε, όπως και πριν, θα υπάρχουν τα σύμβολα 0 ή X αντίστοιχα.

Το τρίτο σύμβολο είναι προαιρετικό, καθώς μπορεί να μην έχουν γίνει οι αντίστοιχοι έλεγχοι σε κάποια προϊόντα. Το γράμμα H σημαίνει υψηλή τάση, το M σημαίνει ότι το προϊόν κινούνταν μέσα στο νερό ενώ το S ότι το προϊόν ήταν ακίνητο μέσα στο νερό.

Στους στεγανούς σάκους / θήκες το πιο σημαντικό είναι η προστασία ενάντια στο νερό. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε σε τι συνθήκες ανταποκρίνονται τα 9 επίπεδα προστασίας.

  • IPX1: Ένας στεγανός σάκος με αυτό το επίπεδο αντίστασης μπορεί να αντέξει μερικές σταγόνες νερού, που πέφτουν κάθετα προς αυτόν, για 10 λεπτά.
  • IPX2: Το επίπεδο 2 σημαίνει ότι ο στεγανός σάκος παρέχει προστασία ενάντια σε σταγόνες νερού που πέφτουν υπό γωνία 15ο.
  • IPX3: Ο στεγανός σάκος αντέχει ψεκασμούς νερού, 50 λίτρα σε διάρκεια 5 λεπτών.
  • IPX4: Ένα προϊόν με αυτή την αντίσταση μπορεί να αντέξει πιτσιλίσματα νερου.
  • IPX5: Ο στεγανός σάκος με αυτό το επίπεδο αντίστασης μπορεί να αντέξει νερό που πέφτει πάνω το με πίεση, 12.5 λίτρα το λεπτό, για 15 λεπτά και υπό γωνία.
  • IPX6: Ο στεγανός σάκος με αυτό το επίπεδο αντίστασης μπορεί να αντέξει νερό που πέφτει πάνω του με πίεση, 100 λίτρα το λεπτό, για 3 λεπτά και υπό οποιαδήποτε γωνία.
  • IPX7: Σε αυτό το επίπεδο αντίστασης ο σάκος μπορεί να αντέξει βύθιση στο νερό μέχρι 1 μέτρο για έως 30 λεπτά. Τα προϊόντα με αντίσταση επιπέδου 7 θεωρούνται πλήρως αδιάβροχα.
  • IPX8: Προϊόντα με αντίσταση επιπέδου 8 αντέχουν βυθισμένα σε νερό βάθους μεγαλύτερου του 1 μέτρου, συνήθως μέχρι 3 μέτρα.
  • IPX9K: Τέλος όσα προϊόντα έχουν αντίσταση IPX9K μπορούν να αντέξουν ψεκασμό υπό μεγάλη πίεση και υψηλή θερμοκρασία (80οC).Όλα τα άρθρα