Το σωστό μέγεθος

Για τα γάντια:  (a) Μετρήστε με μια μεζόυρα την περίμετρο της παλάμης του καλού σας χεριού στο φαρδύτερο σημείο χωρίς να συμπεριλάβετε τον αντίχειρα και στη συνέχεια (b) μετρήστε το μήκος της παλάμης. (μέχρι το μεσαίο δάχτυλο)

Πίσω